Om oss / Historia

1907 startade farfar Franz Leonard Eklund, F L Eklunds Plåtslageri  i Hallonbergska huset sedermera Temp och numera H10 i Hästgatsbacken. På 1910-talet flyttas företaget till S:t Hansgatan vid nuvarande Rosas Café. Franz Leonard hade då kommit med fru och nio barn till Visby från Bollnäs, där fadern hade plåtslageri.

1937 tog tre av sönerna, Gösta, Valo och John Eklund, över firman från fadern. Man bytte namn till Bröderna Eklunds Plåtslageri och flyttade till större lokaler i ett gammalt stall på Smedjegatan numera Hotell S:t Clemens.

1964 Registreringsår enskild firma

1970 Plåtverkstan flyttar från Smedjegatan 3 till Bingebygatan 9 där man hyrde av Gotlands Kommun genom Gotlands Industrihus. Kommunen hade fått statsbidrag för att bygga industrihus på Bingebygatan. Väggarna, gjorda av plåtkassetter, köptes från Havdhem, men rostade snabbt.

1971 bildade man aktiebolag.

1977 tog Johns son Hans-Göran över Bröderna Eklunds Plåtslageri AB.

1979 Per Östlund, Utvecklingsfonden, blev kommersiell rådgivare åt plåtfirman. Han hjälpte bl a till att ansöka om lokaliseringsstöd.

1983 En ny plåtverkstad började byggas på Hyvelgatan, Skarphäll, för Bröderna Eklunds Plåtslageri AB.

1984 I början av året flyttade man in i nya lokalerna på Skarphäll. Curt Hjukström hade ritat och Arriba hade byggt det 800 kvadratmeter stora verkstadshuset med kontor. Plåtfirman hade femton anställda.

1991 Fastighetsföretaget AB Hans-Göran Eklund bildades. Man köpte fastigheten av Eklunds Vent & Plåt AB.

1994 bytte plåtfirman namn till Eklunds Vent & Plåt AB. Namnändringen gjordes i samband med arbeten på fastlandet.

1995 1 oktober köpte Hans-Göran Eklund, av Ove Lindström, tre huskroppar i kvarteren Mullvaden 11, 12 och 13 d.v.s. Havdervägen 1 och 3 samt Valdemarsgatan 26 A och B. Där finns i dag 28 små bostadslägenheter och dessa ägs privat.

1997 byggde AB Hans-Göran Eklund  i Hyveln 11 en länga mot Willys parkering där Zoo Market och Skanska Bygg finns i dag.

1997 Blåeld Fastighetsaktiebolag bildades av Per Östlund och Hans-Göran Eklund.

1998 Skanska Hus anlitades av Blåeld Fastighetsaktiebolag för att bygga ett studentboende med tio lägenheter på kvarteret Koralen 5, Halsjärnsgatan 13 i Visby. Det var ett utpräglat prefab-bygge med färdiga moduler. Badrummen kom t.ex. på lastbil från leverantören, färdigkaklade med uppmonterade toalettpappershållare och badrumsskåp.

2001 köpte AB Hans-Göran Eklund Stansen 4 av Gotlands Kommun.

2001 lät Blåeld Fastighetsaktiebolag Wisab Bygg AB bygga Fältgatan 79 som var det första huset av tre på A7-området. Det blev ett äldreboende som blockuthyrdes till Gotlands Kommun. Detta hus ersatte boendet på Follingbo.

2002 Fältgatan 77 och 75 uppfördes av Wisab Bygg AB. Totalt byggdes åttiofyra lägenheter i detta särskilda boende för äldre.

2003 sålde Hans-Göran plåt- och ventilationsfirman till två anställda, Åke Magnusson och Roger Klingvall. Fastighetsbolaget behöll ägandet av kvarteret Hyveln 11. Till en början sitter Hans-Göran kvar i firmans lokaler på Hyvelgatan men i november flyttar han ner till Visby Stift på Norra Kyrkogatan, där han, o fler företagare med honom, hyr rum.

2003 lät AB Hans-Göran Eklund Wisab Bygg AB bygga ett handelshus på Skarphäll. I maj öppnades Rusta på Stansen 4 efter fyra månaders byggtid.

2003 i juli köpte AB Hans-Göran Eklund Stenhuggaren 2 av Visby Motorcentral. Hans-Göran kontaktar genast Konsum Gotland och förhandlingar inleds.

2005 under sommaren bildades Fjaugen Fastighetsaktiebolag av paret Anna Karimo och Hans-Göran Eklund.

2005 byggde AB Hans-Göran Eklund en restaurang i Hyveln 11 mot Skarphällsgatan. 1 oktober öppnades Restaurang Chili.

2006 träffade Gotlands kommun avtal om markanvisning för Fänriken 1 med Fjaugen Fastighetsaktiebolag. Lidl Sverige KB hade begärt markanvisning för Fänriken 2 men drog sig ur innan avtal hade tecknats.

2006 i april skrev AB H-G E avtal med ICA Sverige om byggande av Maxi ICA Stormarknad på Stenhuggaren 2.

2006, den 4 maj togs första spadtaget på Stenhuggaren 2. AB Hans-Göran Eklund hade givit Wisab Bygg AB i uppdrag att uppföra ett hus åt ICA Sverige.

2006 på sommaren bildades Tjålle AB av C o S Bergström Fastighets AB och Hans-Göran Eklund.

2006 1 september köpte Tjålle AB Stenhuggaren 1 av C o S Bergström Fastighets AB.

2007 i januari köpte Tjålle AB Stenhuggaren 5 av Visby Färgcenter AB.

2007 i maj öppnade Maxi ICA Stormarknad, efter tolv månaders byggtid.

2007-2008 lät Tjålle AB Wisab Bygg AB uppföra ett hus på Stenhuggaren 1. Byggtid åtta månader.

2008 1 juni öppnade Team Sportia och Skokanonen. Klädhuset kom in på hösten.

2008 såldes Fänriken 2, efter ett anbudsförfarande, till AB Hans-Göran Eklund. AB Hans-Göran Eklund sålde tomten vidare till Fjaugen Fastighetsaktiebolag. 

2009 Tillbyggnad av Maxi ICA Stormarknad mot nordväst. Utemarknaden öppnar i april.

2010 25 januari, efter nio månaders förhandling, tecknade Fjaugen Fastighetsaktiebolag och GEAB, Gotlands Energi Aktiebolag, under avtalet som medförde att man lät Wisab Bygg AB uppföra ett nytt kontorshus åt GEAB på Fänriken 2.

2010 24 februari första spadtag Fänriken 2

2011 Efter tolv månaders byggtid fick GEAB den 1 mars nyckeln till sitt nya kontorshus i Visby. Med början 18 april, flyttade all personal in från Slite och Terra Nova.

2011 På våren flyttar Eklunds Vent & Plåt till ett tillfälligt kontor i byggbod på parkeringen, Hyveln 11. Samtidigt påbörjas en ombyggnad av deras gamla kontor och verkstad till en friskvårdsanläggning. Korpenföreningen Gotland flyttar in 1 oktober för att nyttja den bassäng med trettiotvå gradigt vatten som AB Hans-Göran Eklund har byggt upp på det gamla verkstadsgolvet.

2012 Eklunds Vent & Plåt flyttar från byggboden vidare till ett eget hus på Österby i kvarteret Takplåten (!).

2012 Tillbyggnad av Maxi ICA Stormarknad, etapp 1. I mitten av december öppnas nya entrén mot nordost. Tele2 och apoteket Cura, sedermera Hjärtat, öppnar i egna lokaler i anslutning till entrén.

2013 På våren bygger Skanska ett funktionsgym till Korpens Vattencenter i det f d plåtförrådet i kvarteret Hyveln 11. Beställare är AB Hans-Göran Eklund, sedermera 11 Hyvlar AB.

2013 Ombyggnad av Maxi ICA Stormarknad, etapp 2, sker under våren. Post och spel flyttar runt hörnet, caféet utvidgar och flyttas i anslutning till nya entrén. Minihuset för barn mellan 3 och 12 år blir större och man anställer en fritidspedagog att ta hand om barnen, max 1,5 timme.

2013 Ombyggnad av Maxi ICA Stormarknad, etapp 3, sker under hösten. Den tidigare oisolerade utemarknaden mot rondellen integreras i stormarknaden varvid golvet höjs och ventilation dras in. Bageriet får större utrymme.

2014 Coop Forum o Kronans Apotek öppnar på Stenhuggaren den 18 juni. Biltema öppnar söder om Coop Forum, på Stenhuggarvägen 5 den 27 november.

2015 Skanska Bygg AB flyttar ut från Hyveln 11 vid årsskiftet 2014/2015 o då påbörjas en större ombyggnad av dem. Gotlands Smådjursklinik flyttas ut mot Skarphällsgatan den 1 september. Gotlands andra McDonald's öppnar på Stenhuggarvägen 10 under slutet av mars månad. 17 juni är det dags för Hemtex att öppna sin butik bredvid Eurosko på Follingboväg 76, Stenhuggaren 1.

2016 Skanska Bygg AB fortsätter ombyggnaden på Hyveln 11. 30 mars 2016 blir det stor invigning av djurvänliga restaurangen Bästa Vänners Bistro, ZooMarket och Gotlands Smådjursklinik med sin nya rehabbassäng för hundar. 8 april skriver Tjålle AB avtal med Jaktia. Wisab Bygg AB påbörjar i början av maj en tillbyggnad då resterande lokal på Stenhuggaren 1 saknar entré mot Follingboväg. 29 juni är det dags för Jaktia att öppna bredvid Hemtex på Follingboväg 78. Under december flyttar Hans-Göran Eklund sitt kontor från Visby Stift till Västra Törnekvior 6 A, bredvid GEAB:s huvudkontor vid Follingboväg.

2016-2017 Maxi ICA Stormarknad. Wisab Bygg AB flyttar återvinningsgården ut mot Romarondellen o bygger till fastigheten med en drive in mot nordväst. Här kan man hämta ut sin förbeställda matkasse utan att behöva gå in i butiken.

2017 P g a stort kundflöde kommer man överens om att parkeringen utanför ICA Maxi Stormarknad ska göras om. Ett första led i denna omdaning är att området breddas ut mot Follingboväg. Den av Region Gotland anlagda cykelbanan, som ligger på vår tomtmark, tas bort. Nästa steg är att bredda in-/utfarten mot Stenhuggarvägen och att anlägga en liten rondell, för att förbättra trafikflödet. Under hösten planeras att asfaltera om hela parkeringen, vrida parkeringsskeppen och linjemåla.