AB Hans-Göran Eklund

AB Hans-Göran Eklund äger fastigheter i Visby på hemön Gotland. Dessa är koncentrerade till Skarphäll i kvarteret Stansen 4 med handelshuset Rusta samt kvarteret Hyveln 11 med bl a ZooMarket, SkarpHällsan, Restaurang Chili och Korpen Vattencenter. På Stenhuggaren hyr man, till ICA Sverige, ut fastigheten där Maxi ICA Stormarknad ligger.

HGE Fastighetsaktiebolag, ett annat helägt bolag, äger 28 små bostadslägenheter fördelade i tre huskroppar i kvarteren Mullvaden 11, 12 och 13 d v s på adresserna Havdervägen 1 o 3 och Valdemarsgatan 26 A o B.

 

  hans-goran-2010-04-23.jpg